Aktieinfo
+/- SEK Volym

Medarbetare

Tethys Oils prestation som koncern är avhängigt koncernens anställdas prestation som individer. Koncernen söker att främja mångfald bland dess anställda med en blandning av kön, ålder och nationalitet som ett led i att förbättra Koncernens prestationer och attraktivitet som arbetsgivare. Trots en relativt liten organisation består Tethys Oils personal av högt motiverade individer av sex olika nationaliteter med ett åldersspann mellan den lägre tjugoårsåldern och sjuttioårsåldern samt med en balanserad könsfördelning.

För närvarande finns inga lediga tjänster i Tethys Oil.

Vi tackar för intresset i Tethys Oil.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).