Aktieinfo
+/- SEK Volym

Oman

oman-b3-4

Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman. Oman är strategiskt beläget på spetsen av den Arabiska halvön och gränsar i nordväst till Förenade arabemiraten, i väster till Saudiarabien och i sydväst till Jemen. Oman gränsar också till Indiska oceanen, Omanska havet och Persiska viken.

Block 3 & 4

Tethys Oil har intressen i Block 3 och 4, vilka är belägna i östra delen av Oman och täcker en yta om 29 130 kvadratkilometer. Tethys Oil förvärvade bolagets intressen i blocken 2007. 2010 sattes ett tidigt produktionssystem i drift och 2012 godkändes fältutbyggnadsplanen och prospekterings- och produktionsdelningsavtalet förlängdes till 2040.

Produktionen på blocken kommer från tre fält: Farha South-, Saiwan East- och Shahdfälten. Tethys Oil har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i blocken.

 

 

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).