Aktieinfo
+/- SEK Volym

Oman

Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman. Oman är strategiskt beläget på spetsen av den Arabiska halvön och gränsar i nordväst till Förenade arabemiraten, i väster till Saudiarabien och i sydväst till Jemen. Oman gränsar också till Indiska oceanen, Omanska havet och Persiska viken.

Block 3 & 4

Tethys Oil har intressen i Block 3 och 4, vilka är belägna i östra delen av Oman och täcker en yta om 29 130 kvadratkilometer. Tethys Oil förvärvade bolagets intressen i blocken 2007. 2010 sattes ett tidigt produktionssystem i drift och 2012 godkändes fältutbyggnadsplanen och prospekterings- och produktionsdelningsavtalet förlängdes till 2040.

Produktionen på blocken kommer från tre fält: Farha South-, Saiwan East- och Shahdfälten. Tethys Oil har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i blocken.

Block 49

Tethys Oil tilldelades licensen för Block 49 i november 2017. Block 49 täcker en yta om 15 439 kvadratkilometer. Tethys Oil har fått tillgång till över 11 000 kilometer 2D seismik som samlats in av tidigare operatörer. Nio borrningar har genomförts på licensområdet, varav flera uppgetts ha påträffat spår av olja. En av dessa borrningar är Dauka-1, som 1955 blev det första borrhålet som borrades i Oman.

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 49 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Arbetsprogrammet under den första prospekteringsperioden består bland annat av geologiska studier, insamling och bearbetning av seismika data samt borrning.

 

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).