Aktieinfo
+/- SEK Volym

Styrelse

Geoffrey Turbott, född 1963.
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015.
Utbildning: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya Zeeland
Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013.
Rob Anderson, född 1953.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Cambridge University, Chartered Engineer, F.I. Mech. E. Deltagare vid BP-MIT Projects Academy på Massachusetts Institute of Technology, Boston under 2001–2002.
Erfarenhet: Ingenjör med gedigen teknisk kompetens inom oljeanläggningar samt större olje- och gasprojekt.
Alexandra Herger, född 1957.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Masterstudier i geologi vid University of Houston samt kandidatexamen i geologi från Ohio Wesleyan University.
Erfarenhet: Geolog med 35 års erfarenhet av prospektering och utveckling inom oljebranschen.
Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien
Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.
Per Seime, född 1946.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Cand. Jur. från University of Oslo samt Master of Comparative Law, University of Chicago Law School.
Erfarenhet: Advokat med mångårig erfarenhet som bolagsjurist och juridisk rådgivare till olje- och gasbolag. Omfattande erfarenhet av internationella förhandlingar.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).