Aktieinfo
+/- SEK Volym

Styrelse

Geoffrey Turbott, född 1963.
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015.
Utbildning: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya Zeeland
Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2017): -
Rob Anderson, född 1953.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Cambridge University, Chartered Engineer, F.I. Mech. E. Deltagare vid BP-MIT Projects Academy på Massachusetts Institute of Technology, Boston under 2001–2002.
Erfarenhet: Ingenjör med gedigen teknisk kompetens inom oljeanläggningar samt större olje- och gasprojekt.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2017): -
Alexandra Herger, född 1957.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Masterstudier i geologi vid University of Houston samt kandidatexamen i geologi från Ohio Wesleyan University.
Erfarenhet: Geolog med 35 års erfarenhet av prospektering och utveckling inom oljebranschen.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2017): -
Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien
Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2017): 1 464 127
Per Seime, född 1946.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Cand. Jur. från University of Oslo samt Master of Comparative Law, University of Chicago Law School.
Erfarenhet: Advokat med mångårig erfarenhet som bolagsjurist och juridisk rådgivare till olje- och gasbolag. Omfattande erfarenhet av internationella förhandlingar.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2017): 5 000

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).