Reserver och betingade resurser

Oman, reserver och betingade resurser per 31 dec 2018

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 25 357 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 177 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 12 533 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2018 och 2017 reviderades av den oberoende kvalificerade revision av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”)

Utveckling av reserver, Block 3&4, Oman
(reviderade) (mbo)
1P2P3P
Summa 31 december 201816 73525 35735 884
Totalt 31 december 201715 55922 04432 414
Produktion 2018-4 295-4 295-4 295
Tillägg och uppdateringar5 4717 6087 765

Betingade Resurser, Blck 3&4 (reviderade) (mbo)1C2C3C
Summa 31 dec 20185 47212 53324 767

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

 

Relaterad information

Beräkning av reserver

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).