Reserver och betingade resurser

Oman, reserver och betingade resurser per 31 dec 2019

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 26 112 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 116 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 13 458 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2019 och 2018 reviderades av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver.

Utveckling av reserver, Block 3&4, Oman
(reviderade) (mbo)
1P2P3P
Summa 31 december 201917 33626 11236 919
Totalt 31 december 201816 73525 35735 884
Produktion 2018-4 684-4 684-4 684
Tillägg och uppdateringar5 2855 4395 719

Betingade Resurser, Blck 3&4 (reviderade) (mbo)1C2C3C
Summa 31 dec 20195 09413 45826 468

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

Relaterad information

Beräkning av reserver

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com