Titel 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 2 765 653 3 539 632 4 436 438 4 439 119 4 294 852 4 683 754
Fat per dag 7 577 9 698 12 121 12 162 11 767 12 832
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel