Titel Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 1,070,633 1,041,704 1,067,695 1,090,880 1,094,572 1,071,089
Fat per dag 11,637 11,574 11,733 11,857 11,898 11,901
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel