Titel Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Q1-2020 Q2-2020
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 1 071 089 1 172 159 1 200 833 1 239 673 1 185 945 964 299
Fat per dag 11 901 12 881 13 053 13 475 13 032 10 597
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel