Titel September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019 Januari 2020 Februari 2020
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 392 202 418 749 401 527 419 397 416 728 369 336
Fat per dag 13 073 13 508 13 384 13 529 13 443 12 736
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.