Titel 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 1,663,069 2,765,653 3,539,632 4,436,438 4,439,119 4,294,852
Fat per dag 4,556 7,577 9,698 12,121 12,162 11,767
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel