Titel Juli 2019 Augusti 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 397,376 411,254 392,202 418,749 401,527 419,397
Fat per dag 12,819 13,266 13,073 13,508 13,384 13,529
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.