Tethys Oil tecknade i oktober 2019 avtal om att förvärva 20 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman.

Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4. 11 borrningar har hittills genomförts på Block 56, varav alla utom en påträffat olja eller spår av olja. Dock har ingen fastställts vara kommersiell. Den nuvarande operatören har framgångsrikt genomfört tre av dessa prospekteringsborrningar. Ett arbetsprogram som syftar till att flödestesta upp till tre brunnar planeras genomföras.

Blocket är beläget i ett område där olika geologiska system möter varandra. Ett av dessa är den produktiva South Oman Salt Basin. Blocket erbjuder prospekteringspotential i många olika oljeformationsmodeller (”oil plays”). Det är både sådana oil plays som är bevisade och sådana som ännu är oprövade, varav flera är bekanta för Tethys Oil från pågående verksamhet i landet.

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 56 undertecknades i november 2014 och dess inledande prospekteringsperiod om tre år har förlängts till december 2020. Därefter har partnergruppen en möjlighet att påbörja en andra prospekteringsperiod fram till december 2023.

Tethys Oil har 20 procents andel i Block 56. Partners är Biyaq med 5 procents andel, Intaj LLC med 25 procents andel och operatören Medco Arabia Ltd med 50 procents andel.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com