Kärnområde Oman

Oman, strategiskt beläget i den sydöstra delen av den Arabiska halvön, gränsar till Indiska oceanen, Omanska havet och Persiska viken. Oman kontrollerar också Hormuzsundet, vilket är en av regionens viktigaste passager som sammanbinder Omanska havet med Persiska viken. Omans grannar inkluderar Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Jemen.

Detta mycket prospektiva land är Tethys Oils kärnområde. Med önskan och ambitionen att utvecklas till en engagerad och framgångsrik aktör i den omanska oljeindustrin förvärvade Tethys Oil 2007 intressen i licensen Block 3&4. Blocken omfattar en yta om 29 130 km2 i den östra delen av centrala Oman. Tethys Oil har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

2017 utökades Tethys Oils verksamhet i Oman när Tethys Oil i egenskap av operatör tilldelades prospekteringslicensen för Block 49. Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra Oman, mot gränsen till Saudiarabien. Tethys Oil har 100 procents andel i Block 49.

Tethys Oil förvärvade 2019 20 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4.

Den sammanlagda ytan för Block 3&4, Block 49 och Block 56 uppgår till drygt 50 000 km2, vilket gör Tethys Oil till en av de största licensinnehavare onshore Oman till ytan sett.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com