Vatteninjicering

WSW 002 570

Vatteninjicering är en metod för att öka oljeproduktionen från en befintlig reservoar. Vatten injiceras in i reservoaren, vanligen för att öka trycket och därigenom stimulera produktionen från ett borrhål. Vattnet injiceras både för att öka trycket i reservoaren och för att förskjuta och föra med sig olja från reservoaren till borrhålet. Med hjälp av vatteninjicering kan utvinningsgraden från en reservoar ökas från 10-20 procent till 30-45 procent och förlänger den lönsamma produktionstiden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).