Vatteninjicering

WSW 002 570

Vatteninjicering är en metod för att öka oljeproduktionen från en befintlig reservoar. Vatten injiceras in i reservoaren, vanligen för att öka trycket och därigenom stimulera produktionen från ett borrhål. Vattnet injiceras både för att öka trycket i reservoaren och för att förskjuta och föra med sig olja från reservoaren till borrhålet. Med hjälp av vatteninjicering kan utvinningsgraden från en reservoar ökas från 10-20 procent till 30-45 procent och förlänger den lönsamma produktionstiden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com