Litauen

Litauen är beläget vid Östersjön, i denöstra delen av Europa och täcker en yta om 65 300 kvadratkilometer. Landet gränsar i norr till Lettland, Vitryssland i öster och Polen och Ryssland (Kaliningrad) i söder. Tethys Oil har ett indirekt ägande om 25 procent i Gargzdailicencen.

Gargzdai

Gargzdailicensen ligger i västra Litauen vid Östersjön och har en yta om 884 kvadratkilometer. Licensen är Tethys Oils andra producerande licens. På licensen producerades 99 fat olja per dag netto till Tethys Oil under 2017. Oljan som produceras håller en API runt 42 grader.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).