Operativa områden utanför Oman

Tethys Oils licensportfölj inkluderar också licenser i Europa. Bolaget har indirekta intressen i en licens onshore Litauen och intressen i en vilande licens onshore Frankrike.

Tethys Oils licenser i Litauen berör Gargzdailicensen, vilken är i produktion och producerade under 100 fat olja per dag netto till Tethys Oil. Oljan som produceras från Gargzdai-licensen håller en API runt 42 grader.

Attila-licensen är belägen omkring 250 km öster om Paris i Frankrike. Tethys Oil utvärderar licensens prospektivitet och potentialen för ytterligare arbeten.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).