Verksamhet

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har andelar i Block 3&4 och Block 49. Reserv- och resursbasen på Block 3&4 uppgår till 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser (2C). Under 2019 uppgick den genomsnittliga produktionen på Block 3&4 till 12 832 fat olja per dag (Tethys Oils andel av bruttoproduktionen, före statens andel). Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore i Frankrike och i Litauen och viss produktion i Litauen.

LandLicensTotal area (km 2)Tethys Oils andelPartnersFas
OmanBlock 3 &429 13030%CC Energy, Mitsui Produktion
LitauenGargzdai88425%Odin Energi, GeonaftaProduktion
OmanBlock 4915 439100%-Prospektering
OmanBlock 565 80820%Medco Arabia Ltd, Biyaq Oilfield
Services, Intaj LLC
Prospektering
OmanBlock 584 557100%-Prospektering
FrankrikeAttila1 98640%Galli CozProspektering

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com