Tethys styrelseordförande lämnar styrelsen och säljer samtliga aktier


Vincent Hamilton, styrelseordförande i Tethys Oil, har sålt hela sitt
aktieinnehav i bolaget och kommer att avgå som styrelseordförande och lämna
styrelsen på måndag 14 oktober 2013. Hamilton lämnar Tethys för att arbeta med
och finansiera den medicinska forskningsstiftelsen Victory NET, vilken han
nyligen grundade.


Stiftelsen syftar till att finna nya behandlingar mot neuroendokrina tumörer
(sk NET). Vincent Hamilton har haft denna sjukdom.

Aktierna, totalt 2 236 955 aktier motsvarande 6,3% av totalt antal aktier i
bolaget, har sålts till huvudsakligen internationella institutionella
placerare, vilket ytterligare har breddat Tethys aktieägarbas. Personer i
styrelse och ledning har köpt 30 000 av aktierna.

“Att lämna Tethys var inte ett lätt beslut. Tethys har varit en stor del av
mitt liv sedan bolaget grundades för 12 år sedan. Tethys är nu starkare än
någonsin, och jag har stor tilltro till bolagets framtid. Mina personliga
erfarenheter under de senaste åren gör dock att jag vill fokusera på min familj
och min stiftelse Victory NET. Jag kommer också att fortsätta vara med i Tethys
växande projekt, men nu som konsulterande geolog,” säger Vincent Hamilton,
styrelseordförande, Tethys Oil.

Styrelsen i Tethys Oil har beslutat att utse styrelseledamoten Staffan Knafve
att efterträda Vincent Hamilton som ny styrelseordförande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Vincent Hamilton, Styrelseordförande, tfn: +46 8 679 49 90

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com