Tethys ökar andel i Rietavaslicensen onshore Litauen


Tethys Oil AB har ökat bolagets indirekta intresseandel i Rietavaslicensen
onshore Litauen. Tethys intresseandelar ökar från 14% till 30% i samband med
att samarbetspartnern Chevron väljer att lämna licensen. Arbetsprogrammet, som
är inriktat på att utvärdera licensområdets potential för både konventionella
och okonventionella kolväten, fortsätter som planerat och påverkas inte av att
Chevron lämnar licensen. Arbetsprogrammet är fullt ut finansierat genom
befintliga medel i joint venturebolaget LL Investicos. Tethys intresseandelar i
Raiseiniailicensen onshore Litauen har också ökat från 26% till 30% efter
justeringar inom ägargruppen.


Tethys Oil har indirekta intressen i tre licenser onshore Litauen:
Gargzdailicensen (25%), Raiseiniailicensen (30%) och Rietavaslicensen (30%).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys
oljeproduktion i Oman uppgår till omkring 7 000 fat per dag. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com