Tethys Oils valberedning för årsstämman 2014

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 22 maj 2013 skall en
valberedning bildas inför årsstämman 2014. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
Dennis Harlin, valberedningens ordförande, representerar sig själv, Annemarie
Danielsson och Håkan Ehrenblad

Vincent Hamilton, representerar sig själv

Jan Risberg, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar sig själv, Niklas Antman och SSE Capital


 

Valberedningen skall förbereda förslag till beslut vid årsstämman 2014 om val
av ordförande vid stämman, val styrelseledamöter och styrelseordförande,
styrelsearvode med fördelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt
ersättning för kommittéarbete, val av revisor och revisorsarvode samt principer
för nomineringsprocessen inför 2015 års årsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars
2014, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller
skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B,
SE-111 48 Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com