TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en
valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
Dennis Harlin, valberedningens ordförande

Vincent Hamilton

Mikael Petersson

Jan Risberg

 

Årsstämma i Tethys Oil AB kommer att hållas i Stockholm 22 maj 2013.

Mer information om valberedningens ledamöter och årsstämman 2013 presenteras på
www.tethysoil.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars
2013, vända sig till valberedningens ordförande på:

nomcom@tethysoil.com

eller skriftligen per brev till:

Tethys Oil AB

Valberedningen

Hovslagagargatn 5B

SE-111 48 Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com