Tethys Oil inleder återköpsprogram av egna aktier


Årsstämman den 14 maj 2014 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av
egna aktier. Styrelsen har idag beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna
aktier med stöd av bemyndigandet. Syftet med återköpsprogrammet är att optimera
kapitalstrukturen och att möjliggöra att återköpta aktier kan användas som
likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.


Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet. Maximalt får en tiondel av
samtliga utestående aktier i bolaget återköpas vid ett eller flera tillfällen
fram till årsstämman 2015.

Tethys Oil äger för närvarande inga egna aktier.

Bemyndigandet återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2014 kl 07.20 (CET).

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com