TETHYS OIL INGÅR ÖVERENSKOMMELSE OM STRATEGISKA INVESTERINGAR MED ODIN ENERGI


Tethys Oil och det privata danska bolaget Odin Energi A/S ("Odin") har ingått
ett investeringsavtal, som syftar till att ingå gemensamma strategiska
investeringar i områden där båda bolagen besitter expertkunskap och har
komparativa fördelar. Som en del i denna överenskommelse har Tethys lånat ut
15,1 MEUR till Odin. Säkerhet för lånet är 30 procent av aktiekapitalet i Odin.


"Denna överenskommelse syftar till att ge Tethys utökad exponering mot
Östersjöregionen utöver Gotland, och samtidigt förena Odins och Tethys
kunskaper om regionen. Härigenom kan en kraftig förstärkning av Tethys
exponering mot europeiska olje- och gasintressen komma att uppnås," säger
Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

"Tethys och Odin har varit partner i många år och det är med stor glädje vi nu
ser att detta partnerskap fördjupas," säger Tom Haselton, verkställande
direktör för Odin Energi.

Tethys Oil och Odin är partners i Block 15 i Sultanatet Oman, där Tethys har en
andel om 40 procent. Odin är operatör och har resterande 60 procent. Bolagen
har tidigare varit partners i ett prospekteringsprojekt i Danmark. Odin har
genom aktieägande i bolaget UAB Minijos Nafta oljeverksamhet i Litauen. Minijos
Nafta har licensen Gargzdai onshore Litauen, och producerar för närvarande över
700 fat olja per dag. Odin har också intresseandelar i och är operatör för
licensen "2" offshore Lettland.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com