Tethys Oil ingår avtal om reservbaserad kreditfacilitet att delvis användas för förtidsinlösen av obligationslån om MSEK 400


Tethys Oil AB (publ) (“Tethys”) har idag ingått ett fyraårigt avtal avseende en
reservbaserad kreditfacilitet (”senior revolving reserve based lending
facility”) om upp till MUSD 100 (”Faciliteten”). BNP Paribas (“BNPP”) agerar
som Coordinating Mandated Lead Arranger, Bookrunner, teknisk bank och agent för
Faciliteten. Faciliteten är säkerställd genom Tethys Oils 30-procentiga innehav
i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 3&4 i Sultanatet
Oman. 


Som en del av Tethys nuvarande finansieringsstruktur finns ett obligationslån
om MSEK 400 vilket löper med en fast årlig ränta om 9,5 procent.
Obligationslånet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med första
utbetalningen under Faciliteten kommer Tethys att utnyttja sin option att
förtidsinlösa obligationslånet och lösa samtliga utestående obligationer.
Förtidsinlösenbeloppet kommer att vara 104,50 procent av det nominella beloppet
plus upplupen ännu inte betald ränta och inlösen väntas ske i början av april
2014.

Den initiala låneramen enligt Faciliteten är MUSD 50. Räntan för Faciliteten
kommer att vara rörlig i intervallet om LIBOR + 3.75 procent till LIBOR + 4.00
procent per år, beroende på i vilken grad Faciliteten utnyttjas.

Florent Simon, Managing Director, Structured Debt Oil & Gas, på BNPP
kommenterar, “Denna transaktion med Tethys Oil är mycket värdefull för oss,
främst eftersom vi ser detta som början på en långsiktig och fruktbar relation
med Tethys Oil, men också eftersom det visar fortsatt goda prestationer av
BNPPs verksamhet inom olja och gas som syftar till att stödja självständiga
olje- och gasbolag globalt. BNPP är därför mycket nöjda med att koordinera
denna finansiering, den första av sitt slag i Oman.”.

Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB, kommenterar: “Vi är
mycket glada att ha uppnått denna viktiga milstolpe i vår utveckling och ser
fram emot ett långt och givande samarbete med BNPP. Bankfinansieringen ger oss
möjlighet att optimera och reducera våra finansieringskostnader, och kommer att
öka Tethys finansiella och operationella flexibilitet. Att Faciliteten är
rörlig och kan utnyttjas löpande ger oss möjlighet att använda Faciliteten
endast när vi behöver den, både avseende Block 3&4 och andra projekt”.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555,
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef. tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Oman, där
bolaget till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys Oil har
också prospekterings- och produktionstillgångar i Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com