Tethys Oil informerad om produktionsbegränsningar, drar tillbaka finansiell guidning för 2020

Tethys Oil har av operatören för Block 3&4 onshore Oman informerats om att Block 3&4, som en följd av Omans deltagande i överenskommelsen om produktionsnedskärningar inom OPEC+, kommer att bli föremål för produktionsbegränsningar från och med 1 maj 2020. Tethys Oils andel av produktionskvoten, före statens andel, kommer under maj och juni 2020 att uppgå till 8 700 fat olja per dag. Produktionskvoten kommer från juli och under återstoden av 2020 att ökas till 9 300 fat olja. Som en följd härav drar Tethys Oil tillbaka de tidigare offentliggjorda finansiella guidningarna för 2020 avseende produktion (tidigare 12 600 – 13 400 fat olja per dag före statens andel), investeringar (tidigare MUSD 50 – 64) och operativa kostnader (tidigare USD 11,5 per fat).

Ytterligare information kommer att ges i rapporten för första kvartalet 2020, vilken publiceras den 5 maj 2020.

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 15:15 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Petter Hjertstedt, tf CFO, tfn +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com