TETHYS INTRESSEBOLAG I LITAUISK UTFARMNING


Tethys intressebolag Jylland Olie Aps, ett bolag inom den danska Odinkoncernen,
har deltagit i en utfarmning till Chevron Corporation. Utfarmningen avser
Rietavaslicensen onshore Litauen. Efter transaktionen kommer Tethys indirekta
ägande i Rietavaslicensen att minska från 20% till 14% mot ersättning i form
kontanter och ett omfattande arbetsprogram.


Chevron har därtill erhållit en option att inom tre år förvärva ytterligare
intresseandelar i Rietavaslicensen till ett i förväg fastställt pris. Om
optionen utnyttjas, kommer Tethys indirekta ägande i licensen att minska till
5,6%.

Arbetsprogrammet, som finaniseras i sin helhet av Chevron, är huvudsakligen
utformat för att utvärdera licensens potential för skiffergas/-olja, och
inkluderar 2D- och 3D-seismikstudier samt utförande av flera borrningar. Även
om prospektering i skifferlagren är det huvudsakliga målet för
arbetsprogrammet, kommer licensens potential för konventionell olja också att
utvärderas.

”Vi är mycket glada över att Chevron ansluter sig till prospekteringen i
Litauen, och vi ser fram emot intressanta resultat,” säger Magnus Nordin,
verkställande direktör, Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified
Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com