Tethys erhåller bonusbetalning om 10 miljoner USD från Mitsui

Tethys Oil har erhållit bonusbetalningen från Mitsui om 10 miljoner USD (MUSD)
efter att alla villkoren i utfarmningsavtalet med Mitsui från maj 2010 har
uppfyllts.
Tethys Oil ABs helägda dotterbolag Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd. (”Tethys Ltd.”)
och Mitsui E&P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co Ltd.
(”Mitsui”), ingick i maj 2010 ett utfarmningsavtal enligt vilket Mitsui
förvärvade 20 procents andel i Block 3 och 4 onshore Oman. Köpeskillingen
uppgick till 20 MUSD kontant med en tilläggsköpeskilling om 10 MUSD att
utbetalas när kommersiell oljeproduktion från de två blocken överstiger 10 000
fat olja per dag under 30 dagar. Dessa villkor har nu uppfyllts och
bonusbetalningen har verkställts.

”Nu har alla kommersiella delar i detta mycket framgångsrika och ömsesidigt
fördelaktiga avtal slutförts. Med en produktion stabilt överstigande 10 000 fat
per dag, har Block 3 och 4 blivit en viktig tillgång för både Mitsui och Tethys
i det fortsatta partnerskapet,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör,
Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd.,
30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med
20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med
50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com