Rekordflöden från ny utvärderingsborrning på Block 4 onshore Oman – flödar över 3 000 fat om dagen. Prospekteringsborrning pågår på närbelägen struktur.


Utvärderingsprogrammet på B4EW4-strukturen på Block 4 onshore Oman har fortsatt
med ytterligare en mycket framgångsrik borrning. Den sjätte borrningen
(B4EW4-6) på strukturen flödade vid test över 3 000 fat olja per dag genom en
36/64-tums ventil från reservoarlagret Lower Buah i karbonatgruppen Nafun.
Detta är den tredje utvärderingsborrningen i detta reservoarlager på
strukturen. Denna borrning genomfördes cirka 1 100 meter nordöst från det
första borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Utöver de
utmärkta testresultaten, bekräftas också reservoarens utbredning åt nordöst,
vilket öppnar för fortsatta utvärderingsborrningar ännu längre ut i strukturen.
Det nya borrhålet är under uppkoppling mot produktionsanläggningen för ett
långvarigt produktionstest.


Borriggen har flyttats för att genomföra en prospekteringsborrning på en
närbelägen struktur (B4EW6), som uppvisar liknande geologiska egenskaper som
B4EW4.

”Vi är mycket glada över resultatet från denna utvärderingsborrning. Det nya
borrhålet ger lysande flödestal och vi har ännu inte sett var denna reservoar
slutar. Denna struktur har växt till att bli ett betydande produktionsområde på
Block 4. Vi kommer inom kort fortsätta utvärderingsborra, men först hoppas vi
på fortsatta framgångar med en ny prospekteringsborrning på en ännu oborrad
närbelägen struktur,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com