Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 påträffar olja – produktionstester pågår


Prospekteringsborrningen B4EW4 onshore Oman har borrats till sitt slutgiltiga
djup om 3 030 meter. Mätningar i borrhålet (loggning) har slutförts och ett
testprogram har inletts. I borrhålet påträffades olja i fyra separata zoner
(Lower Al Bashir , Buah, Khufai och Masirah Bay). Resultatet från
produktionstesterna väntas inom tre veckor.


Borrningen påbörjades i november 2012 på Block 4, och har skett på ett område
som kartlagts med täta linjer av högkvalitativ 2D-seismik, omkring 20 kilometer
väster om oljefältet Saiwan East. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades
under borrningen i formationerna Lower Al Bashir, Buah, Khufai och Masirah Bay.
Oljeprover för analys av tryck, volym och temperatur togs under
loggningsarbetet i formationerna Lower Al Bashir, Buah och Masirah Bay.
Testprogrammet är utformat för att utvärdera Buah- och Khufai-formationerna.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com