Prospekteringsborrningen B4EW4 flödar knappt 3 000 fat olja per dag vid test


Produktionstesterna på prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 onshore
Sultanatet Oman har framgångsrikt slutförts. Sammanlagt uppmättes flöden
motsvarande knappt 3 000 fat olja per dag genom en 36/64-tums ventil från Buah-
och Khufaiformationerna. Borrhålet har färdigställts som ett produktionshål och
kommer att sättas i ett långvarigt produktionstest.


”Vi är mycket glada över resultatet från denna prospekteringsborrning och ser
fram emot att det långvariga produktionstestet skall ge oss ytterligare data om
detta nya fynd. Den pågående 3D-seismikundersökningen på blocket har också
utökats till att även omfatta B4EW4-strukturen,” säger Magnus Nordin,
verkställande direktör, Tethys Oil.

Borrningen påbörjades i november 2012 och borrades till ett djup om 3 030
meter. Borrningen skedde på ett område som kartlagts med täta linjer av
högkvalitativ 2D-seismik, omkring 20 kilometer väster om oljefältet Saiwan
East. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades under borrningen i
formationerna Lower Al Bashir, Buah, Khufai och Masirah Bay. Testprogrammet
utformades för att utvärdera Buah- och Khufai-formationerna.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com