Prospekteringsborrning påbörjas i Litauen

Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen onshore Litauen har
påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en reservoar från silurtiden, i
vilken det påträffades olja vid en närbelägen borrning under Sovjettiden.
Den under 1980-talet genomförda borrningen produktionstestades aldrig
ordentligt, trots att den flödade olja till ytan. Lapgiriai-1 borras som ett
”tvillinghål” i anslutning till det gamla hålet för att utvärdera den
revliknande struktur som ursprungligen genomborrades. Målsättningen är att
kunna genomföra ett långvarigt produktionstest.

Borrhålet Lapgiriai-1 planeras att borras vertikalt till en djup om knappt
1 200 meter. Arbetet med borrningen väntas pågå under 40 dagar.

Tethys Oil har 26% indirekt andel i Raiseiniailicensen genom aktieägande i
Jylland Olie APS.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com