Produktionsuppdatering december 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2019 till 419 397 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13 529 fat olja.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under december 2019 uppgår till USD 60,26 per fat (1). OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 kl. 10:30 CET.

(1) OSP för december 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för december 2019, som det handlats i oktober 2019.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com