Presentation av Tethys Oils bokslut för 2013

Tethys Oil publicerar bokslutskommunikén för helåret 2013 och delårsrapporten
för fjärde kvartalet 2013 tisdagen den 11 februari cirka kl 7.00 på morgonen.
Bolagets VD Magnus Nordin håller tillsammans med CFO Morgan Sadarangani en
webbsänd telefonkonferens samma morgon kl. 8.00.
Presentationen webbsänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in
och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till webbsändningen: http://www.media-server.com/m/p/p8ngirzn

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 850 55 6474 England: +44 20 3364 5374 Schweiz: +41 22 567 5541
Nordamerika: +1 85 5753 2230

 

Som tidigare meddelats har Tethys Oil också nöjet att bjuda in till en
informationsträff 11 februari kl. 18.00 på Näringslivets hus i Stockholm. VD
Magnus Nordin och CFO Morgan Sadarangani kommer att kommentera rapporten och
diskutera bolagets utveckling. En lättare förtäring kommer att serveras.
Anmälan sker per e-post till k.thorsell@tethysoil.com alternativt per telefon
08 - 505 947 00 senast den 7 februari kl. 12.00.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ingrid Östhols, Investor relations, +46 70 1010 980, ingrid@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com