Operativ uppdatering Oman

  • Utvärderingsborrning på Block 4: inga flöden från Middle Buah,
    utvärderingsborrningar fortsätter
  • Tredje borrigg tagen i bruk, huvudsakligen för att genomföra
    underhållsarbeten på producerande borrhål och borra vatteninjiceringshål
Den första utvärderingsborrningen på den oljeförande B4EW4-strukturen på Block
4 onshore Sultanatet Oman, har avslutats och tester pågår. Borrningen har
huvudsakligen utformats för att utvärdera en ytligare reservoarsektion av
kalkstensformationen Buah ovanför den producerande Lower Buah-sektionen. De
första tester som genomförts i Middle Buah-lagret var negativa och ingen olja
flödade.

Utvärderingsborrningar fortsätter och en utvärderingsborrning pågår för
närvarande cirka 900 meter från det första borrhålet, B4EW4-1, där det
ursprungliga oljefyndet gjordes. Denna borrning är utformad för att ytterligare
utvärdera Lower Buah-sektionen. Det långvariga produktionstestet av Lower
Buah-sektionen i borrhålet B4EW4-1 fortsätter med bra produktionsvolymer.

Ett borrhål har också borrats för att utvärdera den ytligare belägna Lower Al
Bashir-reservoaren. Lower Al Bashir visade goda oljeindikationer under den
första borrningen, B4EW4-1, men testades inte då. Tester planeras att inledas
inom kort.

”B4EW4-strukturen har flera lovande oljeförande reservoarlager. Lower
Buah-lagret har fortsatt god produktivitet, men mer arbete kommer att krävas
för att förstå Middle Buah. Både Khufai- och Lower Al Bashir-lagren har god
potential. Vi ser fram emot ytterligare resultat både från det pågående
utvärderingsprogrammet samt också från seismikstudien som håller på att
tolkas,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

En tredje borrigg har tagits i bruk i det pågående arbetsprogrammet på Block 3
och 4. Riggen kommer huvudsakligen att användas på Block 3 för att genomföra
underhållsarbeten på producerande borrhål samt för att borra
vatteninjiceringshål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com