Operativ uppdatering Litauen

  • Borrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen flödar mindre volymer olja och
    bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem
  • Silale-2 borras på Rietavaslicensen för att utvärdera oljefältet Silale
 


Raiseiniailicensen

Borrningen Lapgiriai-1 påbörjades i april och borrades till ett slutgiltigt
djup om 1 129 meter. Vid borrningen påträffades olja i kalkstensformationen
från silurtiden, och vid produktionstester har mindre volymer olja kunnat
produceras. I syfte att kartlägga oljefällor och potentiellt oljeförande
sprickbildningar kommer en 3D-seismikstudie att genomföras över ett 80
kvadratkilometer stort område kring borrplatsen. Denna studie kommer delvis att
finansieras genom medel från Europeiska Unionen. Insamlingen av data har
påbörjats.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från borrningen, som bekräftar förekomsten
av ett aktivt petroleumsystem på Raiseiniailicensen,” säger Magnus Nordin,
verkställande direktör, Tethys Oil.

 

Rietavaslicensen

Prospekterings- och utvärderingsarbetet på Rietavaslicensen fortsätter.
Befintlig data har sammanställts och analyserats. Speciellt fokus har lagts på
data från oljefältet Silale, vilket upptäcktes på 80-talet genom borrhålet
Silale-1. Silale-1 flödade 150 fat olja per dag från kambriska sandstenar, men
fältet testades aldrig ordentligt och sattes heller aldrig i produktion.
Silale-1 öppnades åter i januari 2012 och producerade då kring 30 fat olja per
dag. Borrhålet har genomgått olika tester, och det har sedan återöppnandet
varit i produktion från och till. I syfte att ytterligare utvärdera
Silalefältet genomförs nu en utvärderingsborrning, Silale-2. Borrningen utförs
1,5 km väster om Silale-1, och planeras att borras ned till det kambriska
sandstenslagret.

”Silalefältet kan mycket väl vara en kopia av de producerande fälten på den
angränsande Gargzdailicensen. Vi ser mycket fram emot resultaten från denna
utvärderingsborrning,” säger Magnus Nordin.

Tethys Oil har 26% indirekt andel i Raiseiniailicensen och 14% indirekt andel i
Rietavaslicensen. Tethys indirekta andelar i dessa litauiska onshore licenser
hålles genom aktieägande i det danska privata bolaget Jylland Olie.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com