Oljeproduktionen från Block 3 och 4 onshore Oman uppgick i januari i genomsnitt till 12 921 fat olja per dag

Produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman uppgick under januari
2013 till 400 545 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om
12 921 fat olja. Tethys andel av produktionen är 30 procent, och uppgick till
120 164 fat (motsvarande 3 876 fat per dag), före avräkning av statens andel.
Oljeproduktionen på Saiwan Eastfältet påverkades under januari av arbetet med
installation av pumpar i borrhålen SE-9 och B4EW3. Arbetet var helt avklarat i
slutet på månaden.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com