OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I DECEMBER I GENOMSNITT TILL 14 734 FAT OLJA PER DAG

Produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman uppgick under december
2012 till 456 762 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om
14 734 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent,
motsvarande 137 029 fat, före avräkning av statens andel.
Under 2012 producerades totalt 4,49 miljoner fat olja på Blocken, motsvarande
en genomsnittlig dagsproduktion om 12 257 fat olja. Tethys andel av
produktionen, före avräkning av statens andel, uppgick till 1,35 miljoner fat,
motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 3 677 fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com