Nytt oljefynd onshore Oman – Prospekteringsborrningen B4EW6 flödar över 2 200 fat olja per dag


Prospekteringsborrningen B4EW6, som borrats på en tidigare oborrad struktur
onshore Oman, flödade vid test över 2 200 fat olja per dag genom en 32/64-tums
ventil från reservoarlagret Lower Buah. B4EW6 borrades cirka 13 kilometer söder
om B4EW4. Flödena från det nya borrhålet B4EW6 är de bästa som hittills
uppmätts från Lower Buah utanför B4EW4-området. Borrhålet är uppkopplat mot
produktionsanläggningen för ett långvarigt produktionstest.


”Vi är mycket glada över att Lower Buah åter har levererat. B4EW6 uppvisar
liknande geologiska egenskaper som B4EW4. Efterhand som vi får mer information
kan vi dra säkrare slutsatser, men vi har förhoppningar att den kan komma visa
sig vara lika framgångsrik som B4EW4,” säger Magnus Nordin, verkställande
direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com