Ny gränsdragning för Block 3 onshore Oman


Tethys Oil, tillsammans med samarbetspartner Mitsui E&P Middle East
B.V. och CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) (operatör), har i
enlighet med villkoren i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet
(EPSA) avseende Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, kommit överens
med Omans olje- och gasministerium om nya gränsdragningar för Block 3.


Den nya gränsdragningen exkluderar ett område om 5 480 kvadratkilometer
i den nordöstra delen av Block 3 som har återlämnats till Omans olje-
och gasministerium. Efter den överenskomna förändringen omfattar Block 3
och 4 en yta om 29 130 kvadratkilometer.

 

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3
& 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui
E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 november 2016 kl. 08:15 CET.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner
fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring
12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också
prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss
produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com