Ledningsförändringar i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Jesper Alm till ny CFO (Chief Financial Officer)
efter Morgan Sadaranganis beslut att avgå. Vidare har Fredrik Robelius
utsetts till CTO (Chief Technical Officer).
Jesper Alm är för närvarande EVP Corporate Development på Tethys Oil.
Morgan Sadarangani kommer att avgå som CFO den 30 november 2016, men
kommer att vara tillgänglig för företaget fram till 1 mars 2017. Fredrik
Robelius är sedan 2011 anställd inom Tethys Oil, först som senior
petroleumingenjör och för närvarande som teknisk chef. Fredrik
tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

”Det är med glädje jag välkomnar Jesper och Fredrik till deras nya
roller inom Tethys Oil. Jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete
för fortsatt framgång för Tethys Oil. Jag vill också tacka Morgan för
hans stora insatser och hängivna arbete under 12 år. Morgan har varit
vår CFO sedan vi börsnoterades 2004, och under dessa år har bolaget
utvecklats från ett litet prospekteringsbolag till ett producerande
oljebolag. Jag har full respekt för att han vill söka nya utmaningar,
och önskar honom all lycka till med sitt nya projekt,” säger Magnus
Nordin, verkställande direktör i Tethys Oil AB

Jesper Alm kom till Tethys Oil 2014 från investmentbanken Pareto
Securities, där han var partner på corporate financeavdelningen. Jesper
har en magisterexamen inom ekonomi från Lunds Universitet.

Fredrik Robelius kom till Tethys Oil 2011. Han har tidigare haft olika
ingenjörspositioner på Fortum, Tanganyika Oil och Sinopec. Fredrik har
en doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt en
examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com