Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till tillförordnad CFO (Chief Financial Officer). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

Petter kom till Tethys Oil 2016 och har haft roller inom affärsutveckling, finansiell analys och business control. Han kommer också ingå i Tethys Oils ledningsgrupp. Petter har studerat finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet.

William Holland kommer av personliga skäl att med omedelbar verkan lämna tjänsten som CFO. William kommer att vara tillgänglig för bolaget fram till 8 juli 2020.

”Jag vill välkomna Petter i sin nya roll på Tethys Oil. Jag vill också tacka William för hans arbetsinsats och entusiasm som CFO och önskar honom all lycka framöver,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör i Tethys Oil.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com