Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2019

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 tisdagen den 7 maj 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag
kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/qannon33

För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 566 426 51 / PIN: 69756366#
Schweiz: +41 225 809 034 / PIN: 69756366#
England: +44 333 300 0804 / PIN: 69756366#
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686 / PIN: 69756366#

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).