Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2016


Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2016
tisdagen den 3 maj 2016 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en
webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen
kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef,
kvartalsrapporten och aktuella händelser.


Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/3ckcbbi6

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

England: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

Inbjudan till informationsmöte på kvällen den 3 maj 2016

Tethys Oil har även glädjen att bjuda in aktieägare och allmänhet till
ett informationsmöte tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.00 på Näringslivets
Hus i Stockholm. Vid mötet kommer Magnus Nordin, verkställande direktör,
och Morgan Sadarangani, finanschef, att berätta om bolagets utveckling,
diskutera oljepriset och svara på frågor. En lättare förtäring kommer
att serveras. Anmälan sker per e-post till
kerstin.thorsell@tethysoil.com alternativt per telefon 08 - 505 947 00
senast måndagen den 2 maj kl. 10.00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com