Framgångsrik prospekteringsborrning onshore Litauen


Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen onshore Litauen
har framgångsrikt avslutats. I borrhålet påträffades en sammanlagd
oljekolumn om nära 50 meter i två olika kalkstensformationer och vid
borrstångstest flödade olja till ytan. Borrhålet kommer att sättas i
långvarigt produktionstest.


Tidikas-1 borrades vertikalt till ett djup om 1 413 meter, ned till det
kambriska sandstenslagret. Borrkärnor togs från silurisk och ordovicisk
kalksten, samt från märgelsten och dolomit. Tidikas-1 är den andra
borrningen som genomförts på licensen under 2015. Bedugnis-1, som
slutfördes i augusti, borrades vertikalt till ett djup om 1 067 meter.
Mindre oljespår påträffades under borrningen men ingen olja flödade till
ytan. Borrmål för båda borrhålen var revstrukturer från silurtid samt
underliggande kalkstensbergarter, vilka kartlagts med en
3D-seismikstudie färdigställd under 2014 över ett 80 kvadratkilometer
stort område.

 

”Borresultaten hittills är riktigt uppmuntrande. Det finns nu klara
indikationer på förekomsten av ett aktivt petroleumsystem på
Raseiniailicensen. Vi ser fram emot resultaten från det långvariga
produktionstestet och analysen av borrkärnor från både Tidikas-1 och
Bedugnis-1”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör i Tethys Oil
AB.

 

Borrplats för ytterligare borrhål på licensen kommer att bestämmas efter
att mer information har erhållits från det långvariga produktionstestet
av Tidikas-1 samt analysen av borrkärnor.

 

Raseiniailicensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer onshore
Litauen. Tethys Oil har 30% indirekt andel i licensen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com