Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2014


Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2014 till MSEK 296.
Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 107,6
per fat och sammanlagt 399 352 fat såldes. Per 30 september 2014 uppgick
underuttaget i försäljningen till 27 188 fat (underuttaget om 30 105 fat per 30
juni 2014). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil
har en licensandel om 30 procent.


┌─────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Tethys Oils │Försäljning │Genomsnittligt │      │Produktion│Över-/  │
│andel Block 3│olja och gas│försäljningspris│Försäljning│     │underuttag│
│&4      │      │        │(fat)*   │(fat)**  │     │
│       │(MSEK)   │(USD/fat)    │      │     │(fat)*** │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q3 2014   │296     │107,6      │399 352  │762 375  │-27 188  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q2 2014   │245     │105,9      │350 059  │647 569  │-30 105  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q1 2014   │195     │106,6      │280 782  │597 979  │-43 428  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q4 2013   │193     │108,5      │271 175  │488 522  │-13 261  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q3 2013   │142     │102,1      │213 397  │430 764  │-30 404  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Helår 2013  │592     │106,6      │850 926  │1 663 069 │-13 261  │
└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av
produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över-
respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för
varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från
intressebolag.

Niomånadersrapport för 2014 (januari - september 2014) publiceras den 4
november 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com