Fjärde kvartalet 2012 och Tolv månader 2012

(För komplett rapport se bifogad fil)
 

FJÄRDE KVARTALET 2012

 • Godkännande för utbyggnadsplan för Block 3 och 4 samt
  kommersialitetsförklaring erhölls i december 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 400 324 fat olja motvarande 4 351 fat
  olja per dag
 • Intäkter MSEK 170 (MSEK 50)
 • Resultat efter skatt MSEK 145 (MSEK 44)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 4,07 (SEK 1,36)

 

TOLV MÅNADER 2012

 • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat i september 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 1 345 854 fat olja motsvarande 3 677 fat
  olja per dag
 • MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012 
 • Intäkter om MSEK 584 (MSEK 104)
 • Resultat efter skatt MSEK 314 (MSEK 69) i stor utsträckning påverkat av
  nedskrivingar
 • Nedskrivningar huvudsakligen avseende Block 15 och projekt i Frankrike om
  MSEK 118 (MSEK -)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 9,11 (SEK 2,12)

 

  HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I januari 2013 erhöll Mitsui återstående återbetalning om MUSD 2 från
  Tethys Oils andel av kostnadsersättning samt erhöll Tethys Oil
  bonusbetalning om MUSD 10


Tethys första reservrapport kommer att publiceras den 20 februari 2013. De
bevisade reserverna per 31 december 2012 förväntas ha ökat jämfört med 1C
betingade resurser per 30 juni 2012. Bevisade och sannolika reserver förväntas
i stort vara i linje med 2C betingade resurser per 30 juni 2012.

 

┌────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│            │1 jan 2012 -│1 okt 2012 -│1 jan 2011 -│1 okt 2011 -│
│MSEK (om inte annat   │31 dec 2012 │31 dec 2012 │31 dec 2011 │31 dec 2011 │
│anges)         │      │      │      │      │
│            │12 månader │3 månader  │12 månader │3 månader  │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Produktion före statens │1 345 854  │400 324   │423 469   │197 916   │
│adel, fat        │      │      │      │      │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Försäljning efter    │776 248   │225 518   │147 228   │69 574   │
│statens andel, fat   │      │      │      │      │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Genomsnittligt     │      │      │      │      │
│försäljningspris per  │110,35   │111,71   │107,37   │109,37   │
│fat, USD        │      │      │      │      │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Försäljning olja och gas│584     │170     │104     │50     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Rörelseresultat     │336     │152     │83     │44     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│EBITDA         │509     │193     │84     │45     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Resultat        │314     │145     │69     │44     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Vinst per aktie före och│9,11    │4,07    │2,12    │1,36    │
│efter utspädning, SEK  │      │      │      │      │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Likvida medel      │248     │248     │93     │93     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Eget kapital      │860     │860     │456     │456     │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Långfristiga skulder  │417     │417     │-      │-      │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Investeringar      │875     │280     │208     │36     │
└────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com