Borrprogram i Litauen påbörjat

Ett borrprogram omfattande tre borrhål har inletts på Raseiniailicensen
onshore Litauen. Den första borrningen, Bedugnis-1, planeras att borras
vertikalt till ett sammanlagt djup om cirka 1 100 meter. Borrning och
utvärdering förväntas pågå i cirka 45 dagar.
Borrprogrammet omfattar tre borrhål som planeras att borras i en följd.
Borrmål är revstrukturer från silurtid som kartlagts med en
3D-seismikstudie som färdigställdes 2014 över ett 80 kvadratkilometer
stort område. Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 borrades på
Raseiniailicensen 2013. Vid borrningen påträffades olja i
kalkstensformationen från silurtiden och mindre volymer olja
producerades.

Raseiniailicensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer onshore
Litauen. Tethys Oil har 30% indirekt andel i licensen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys har intressen i onshorelicenser. Den väsentligaste
tillgången i Oman är Block 3 och 4. Tethys Oils oljeproduktion i Oman
uppgick i maj 2015 till 9 601 fat olja per dag. Tethys Oil har också
licenser onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com