ÄNNU EN FRAMGÅNGSRIK PROSPEKTERINGS- BORRNING PÅ FARHA-TRENDEN PÅ BLOCK 3


Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman har fortsatt med borrning och
färdigställande av borrhålet Farha South-11 ("FS-11") på Block 3. Sammanlagt
genomborrades 28 meter oljeförande sandsten. Borrhålet har kopplats upp mot
testproduktionssystemet på Farha South för att ingå i det långvariga
produktionstestet av området. Under de 12 första timmarna uppgick
produktionstakten till 517 fat olja per dag. Oljan håller en densitet om 39
grader API.


”I och med denna framgångsrika prospekteringsborrning har Farha South-trenden
med oljeförande förkastningsblock utökats med nästan 10 kilometer i sydlig
riktning”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Prospekteringsborrning FS-11 genomborrade vertikalt både Barik och Lower Al
Bashairformationerna. Borrhålet borrades till ett djup om 1 865 meter.
Borrplatsen är belägen 9 kilometer söder om borrplatsen FS-3, vilken producerar
olja från både Barik och Lower Al Bashairformationerna. Vid borrningen FS-11
påträffades Bariklagret på ett djup om 1 287 meter. Sammanlagt genomborrades 28
meter oljeförande sandsten. Olja påträffades också i Lower Al
Bashairformationen, men det var inte möjligt att undersöka detta lager med
loggning. Det övre Bariklagret har perforerats och satts i testproduktion efter
att en centrifugalpump ("electrical submersible pump - ESP") installerats i
borrhålet.

Borriggen har flyttats för att borra Farha South-12 ("FS-12") på Block 3. FS-12
är en s k "stepout" prospekteringsborrning där borrplatsen är belägen 1,7
kilometer nordväst om borrhålen FS-4 och FS-6. Denna borrning är utformad för
att undersöka både Barik och Lower Al Bashairformationerna.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com