Kontakt

Huvudkontor

Tethys Oil AB
Hovslagargatan 5B, 1 tr
SE-111 48 Stockholm Sweden
Tel: 08 – 505 947 00
Fax: 08 – 505 947 99
E-post: info@tethysoil.com

Oman

Tethys Oil Oman Ltd
Shati Al Qaram
Gatunummer 3036
Husnummer 2825
Kontorsnummer 41
Muskat
Sultanatet Oman

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).