Presentationer

_____________________________________________________________

Informationsmöte 5 december 2019

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2015

_____________________________________________________________

 Fjärde kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Bokslutskommuniké 2013

Senaste presentation

Q2 2019

Webbsänd presentation

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).