Presentationer

_____________________________________________________________

Årsstämma 2020

VD Magnus Nordins presentation till årsstämman

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2020

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Informationsmöte 5 december 2019

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2019

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2018

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2015

_____________________________________________________________

 Fjärde kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Bokslutskommuniké 2013

Senaste presentation

Q1 2020

Webbsänd presentation

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com