Övriga rapporter

2019

Rapportering av betalningar till myndigheter 2019  Ladda ned

2018

Rapportering av betalningar till myndigheter 2018  Ladda ned

2017

Rapportering av betalningar till myndigheter 2017  Ladda ned

2016

Rapportering av betalningar till myndigheter 2016  Ladda ned

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com