Kalendarium

Rapport andra kvartalet 2020 (januari – juni 2020) den 11 augusti 2020

Rapport tredje kvartalet 2020 (januari – september 2020) den 3 november 2020

Rapport fjärde kvartalet 2020 (januari – december 2020) den 9 februari 2021

Rapport första kvartalet 2021 (januari – mars 2021) den 11 maj 2021

Tethys Oil tillämpar tyst period 30 dagar före publiceringen av boksluts- och kvartalsrapporter. Under den tysta perioden arrangeras inga möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com