Kalendarium

Rapport tredje kvartalet 2019 (januari – september 2019) den 5 november 2019

Rapport fjärde kvartalet 2019 (januari – december 2019) den 11 februari 2020

Rapport första kvartalet 2020 (januari – mars 2020) den 5 maj 2020

Rapport andra kvartalet 2020 (januari – juni 2020) den 11 augusti 2020

Tethys Oil tillämpar tyst period 30 dagar före publiceringen av boksluts- och kvartalsrapporter. Under den tysta perioden arrangeras inga möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).