Finansiella rapporter

2020

Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020
Niomånadersrapport januari – september 2020
Halvårsrapport januari – juni 2020
Kvartalsrapport januari – mars 2020  Ladda ner

2019

Årsredovisning 2019 Ladda ner 
Bokslutskommuniké januari – december 2019 Ladda ner
Niomånadersrapport januari – september 2019 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2019 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2019 Ladda ner

2018

Årsredovisning 2018 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2018 Ladda ner
Niomånadersrapport januari – september 2018 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2018 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2018 Ladda ner

2017

Årsredovisning 2017 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2017 Ladda ner
Niomånadersrapport januari – september 2017 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2017 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2017 Ladda ner

2016

Årsredovisning 2016 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2016 Ladda ned
Niomånadersrapport januari – september 2016 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2016 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2016 Ladda ner

2015

Årsredovisning 2015 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2015 Ladda ned
Niomånadersrapport januari – september 2015 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2015 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2015 Ladda ner

2014

Årsredovisning 2014 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2014 Ladda ner
Niomånadersrapport januari – september 2014 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2014 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2014 Ladda ner

2013

Årsredovisning 2013 Ladda ner
Bokslutskommuniké januari – december 2013 Ladda ner
Niomånadersrapport januari – september 2013 Ladda ner
Halvårsrapport januari – juni 2013 Ladda ner
Kvartalsrapport januari – mars 2013 Ladda ner
Prospekt Notering NASDAQ OMX 2 maj 2013 Ladda ner

2012

Årsredovisning 2012 Ladda ner här
Bokslutskommuniké januari – december 2012 Ladda ner här
Niomånadersrapport januari – september 2012 Ladda ner här
Halvårsrapport januari – juni 2012 Ladda ner här
Kvartalsrapport januari – mars 2012 Ladda ner här

2011

Årsredovisning 2011 Ladda ned
Bokslutskommuniké januari – december 2011 Ladda ned
Niomånadersrapport januari – september 2011 Ladda ned
Halvårsrapport januari – juni 2011 Ladda ned
Kvartalsrapport januari – mars 2011 Ladda ned

2010

Årsredovisning 2010 Ladda ner här (pdf, 4,4 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2010 Ladda ner här (pdf, 632 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2010 Ladda ner här (pdf, 425 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2010 Ladda ner här (pdf, 428 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2010 Ladda ner här (pdf, 548 kB)

2009

Årsredovisning 2009 Ladda ner här (pdf, 2,4 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2009 Ladda ner här (pdf, 417 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2009 Ladda ner här (pdf, 317 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2009 Ladda ner här (pdf, 640 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2009 Ladda ner här (pdf, 445 kB)

2008

Årsredovisning 2008 Ladda ner här (pdf, 3,5 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2008 Ladda ner här (pdf, 458 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2008 Ladda ner här (pdf, 276 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2008 Ladda ner här (pdf, 743 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2008 Ladda ner här (pdf, 445 kB)
Prospekt 2008 Ladda ner här (pdf, 374 kB )

2007

Årsredovisning 2007 Ladda ner här (pdf, 1,9 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2007 Ladda ner här (pdf, 475 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2007 Ladda ner här (pdf, 892 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2007 Ladda ner här (pdf, 720 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2007 Ladda ner här (pdf, 191 kB)

2006

Årsredovisning 2006 Ladda ner här (pdf, 2,2 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2006 Ladda ner här (pdf, 194 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2006 Ladda ner här (pdf, 1,24 MB)
Halvårsrapport januari – juni 2006 Ladda ner här (pdf, 297 kB)
Prospekt 2006 Emission 2006 Ladda ner här (pdf, 576 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2006 Ladda ner här (pdf, 285 kB)

2005

Årsredovisning 2005 Ladda ner här (pdf, 2,0 MB )
Bokslutskommuniké januari – december 2005 Ladda ner här (pdf, 304 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2005 Ladda ner här (pdf, 446 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2005 Ladda ner här (pdf, 408 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2005 Ladda ner här (pdf, 241 kB)

2004

Årsredovisning 2004 Ladda ner här (pdf, 4,19 MB)
Bokslutskommuniké januari – december 2004 Ladda ner här (pdf, 446 kB)
Niomånadersrapport januari – september 2004 Ladda ner här (pdf, 408 kB)
Halvårsrapport januari – juni 2004 Ladda ner här (pdf, 241 kB)
Kvartalsrapport januari – mars 2004 Ladda ner här (pdf, 370 kB)
Prospekt 2004 Ladda ner här (pdf, 4,19 MB)

Beställ senaste tryckt årsredovisning

Namn *

E-post *

Bolag

Adress *

Stad *

Postnummer *

Land

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com