Ägare TETY Kapital och röster Verifierat
Lansdowne Partners Austria GmbH 3,593,699 10.0% 2019-05-09
Magnus Nordin 1,467,127 4.1% 2019-05-31
SEB Fonder 1,442,374 4.0% 2019-05-31
JP Morgan Asset Management 1,178,722 3.3% 2019-04-30
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 1,134,748 3.2% 2019-01-31
Liontrust 919,881 2.6% 2019-04-30
Avanza Pension 895,389 2.5% 2019-05-31
Franklin Templeton 844,450 2.4% 2019-04-30
Carl Erik Norman 585,000 1.6% 2019-05-31
Schroders 502,931 1.4% 2019-04-30
Peder Månsson 439,974 1.2% 2019-05-31
Nordnet Pensionsförsäkring 370,582 1.0% 2019-05-31
Wealins S.A. 350,000 1.0% 2018-09-30
Norges Bank 349,036 1.0% 2019-05-31
Russell Investments 316,969 0.9% 2019-04-30
Total top 15 14,390,882 40.1%  
Övriga ca 8 300 aktieägare 19,805,265 55.2%  
Utestående aktier 34,196,147 95.3%  
Aktier ägda av Tethys Oil 1,700,163 4.7%  
Totalt antal aktier (inkl Tethys Oils eget innehav) 35,896,310 100.0%