Aktiekapital

Aktiekapitalet i Tethys Oil uppgår till 6 050 862 SEK fördelat på 36 294 960 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,17 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Tethys Oils tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktiekapitalet utveckling

Sedan 2001 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell.

ÅrTransaktionFörändring av antalet aktierTotalt antal aktierFörändring av aktiekapitalet, SEKTotalt aktiekapitalKvotvärde
2001Bolaget registreras1 0001 000100 000100 000100
2001Nyemission4 0005 000400 000500 000100
2001Split 100:1495 000500 000-500 0001
2003Nyemission250 000750 000250 000750 0001
2004Split 2:1750 0001 500 000-750 0000,5
2004Nyemission2 884 8004 384 8001 442 4002 192 4000,5
2006Apportemission400 0004 784 800200 0002 392 4000,5
2006Nyemission876 9605 661 760438 4802 830 8800,5
2006Nyemission80 0005 741 76040 0002 870 8800,5
2007Nyemission300 0006 041 760150 0003 020 8800,5
2007Teckningsoptioner26 041 76213 020 8810,5
2007Nyemission125 0006 166 76262 5003 083 3810,5
2007Kvittningsemission226 0006 392 762113 0003 196 3810,5
2008Split 3:112 785 52419 178 286-3 196 3810,17
2008Nyemission4 800 00023 978 286800 0003 996 3810,17
2008Teckningsoptioner1 80023 980 0863003 996 6810,17
2009Riktad nyemission (mars)1 300 00025 280 086216 6674 213 3480,17
2009Riktad nyemission (juni)2 000 00027 280 086333 3334 546 6810,17
2009Teckningsoptioner (juli)176 18627 456 27229 3644 576 0450,17
2009Teckningsoptioner (oktober)592 81928 049 09198 8034 674 8490,17
2010Teckningsoptioner (februari)252 08028 301 17142 0134 716 8620,17
2010Teckningsoptioner (februari)137 42928 438 60022 9054 739 7670,17
2010Teckningsoptioner (mars)754 94229 193 542125 8244 865 5900,17
2010Ritad nyemission (mars)250 00029 443 54241 6674 907 2570,17
2010Ritad nyemission (mars)250 00029 693 54241 6674 948 9240,17
2010Teckningsoptioner (april)482 52830 176 07080 4215 029 3450,17
2010Teckningsoptioner (maj)185 79530 361 86530 9665 060 3110,17
2010Teckningsoptioner (juni)84 97130 446 83614 1625 074 4730,17
2010Teckningsoptioner (juli)2 057 65332 504 489342 9425 417 4150,17
2011Apportemission39 26132 543 7506 5445 423 9580,17
2012Riktad emission (juli)3 000 00035 543 750501 6675 925 6250,17
2015Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500--0,08
2015Inlösen-35 543 75035 543 750-2 961 9792 962 8130,08
2015Fondemission-35 543 7502 961 9795 925 6250,17
2016Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500--0,08
2016Inlösen-35 543 75035 543 750-2 962 8132 962 8130,08
2016Fondemission-35 543 7502 962 8135 925 6250,17
2018Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500--0,17
2018Inlösen-35 543 75035 543 750-2 962 8132 962 8130,08
2018Fondemission-35 543 7502 962 8135 925 6250,17
2018Teckningsoptioner352 56035 896 31058 7775 984 4020,17
2019Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 896 31072 792 620--0,08
2019Inlösen-35 896 31035 896 310-2 992 2012 992 2010,08
2019Fondemission-35 896 3102 992 2015 984 4020,17
2019Teckningsoptioner398 65036 294 96066 4606 050 8620,17

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).