Aktiekapital

Aktiekapitalet i Tethys Oil uppgår till 6 050 862 SEK fördelat på 33 056 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,18 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Tethys Oils tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktiekapitalet utveckling

Sedan 2001 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell.

ÅrTransaktionFörändring av antalet aktierTotalt antal aktierFörändring av aktiekapitalet, SEKTotalt aktiekapitalKvotvärde
2001Bolaget registreras1 0001 000100 000100 000100
2001Nyemission4 0005 000400 000500 000100
2001Split 100:1495 000500 000-500 0001
2003Nyemission250 000750 000250 000750 0001
2004Split 2:1750 0001 500 000-750 0000,5
2004Nyemission2 884 8004 384 8001 442 4002 192 4000,5
2006Apportemission400 0004 784 800200 0002 392 4000,5
2006Nyemission956 9605 741 760478 4802 870 8800,5
2007Nyemission300 0006 041 760150 0003 020 8800,5
2007Teckningsoptioner26 041 76213 020 8810,5
2007Nyemission125 0006 166 76262 5003 083 3810,5
2007Kvittningsemission226 0006 392 762113 0003 196 3810,5
2008Split 3:112 785 52419 178 286-3 196 3810,17
2008Nyemission4 800 00023 978 286800 0003 996 3810,17
2008Teckningsoptioner1 80023 980 0863003 996 6810,17
2009Riktad nyemission 3 300 00027 280 086550 0004 546 6810,17
2009Teckningsoptioner 769 00528 049 091128 1674 674 8480,17
2010Teckningsoptioner 1 144 45129 193 542190 7424 865 5900,17
2010Ritad nyemission 500 00029 693 54283 3344 948 9240,17
2010Teckningsoptioner 2 810 94732 504 489468 4915 417 4150,17
2011Apportemission39 26132 543 7506 5445 423 9580,17
2012Riktad emission (juli)3 000 00035 543 750501 6675 925 6250,17
2015Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500-5 925 6250,08
2015Inlösen-35 543 75035 543 750-2 962 8132 962 8130,08
2015Fondemission-35 543 7502 962 8135 925 6250,17
2016Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500-5 925 6250,08
2016Inlösen-35 543 75035 543 750-2 962 8132 962 8130,08
2016Fondemission-35 543 7502 962 8135 925 6250,17
2018Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 75071 087 500-5 925 6250,17
2018Inlösen-35 543 75035 543 750-2 962 8132 962 8130,08
2018Fondemission-35 543 7502 962 8135 925 6250,17
2018Teckningsoptioner352 56035 896 31058 7775 984 4020,17
2019Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 896 31072 792 620-5 984 4020,08
2019Inlösen-35 896 31035 896 310-2 992 2012 992 2010,08
2019Fondemission-35 896 3102 992 2015 984 4020,17
2019Teckningsoptioner398 65036 294 96066 4606 050 8620,17
2020Aktiesplit 1:2 (inlösenaktier)36 294 96072 589 920-6 050 8620,08
2020Inlösen-36 294 96036 294 960-3 025 4313 025 4310,08
2020Fondemission-36 294 9603 025 4316 050 8620,17
2020Indragning av egna aktier-3 238 35233 056 608-539 8775 510 9850,17
2020Fondemission-33 056 608539 8776 050 8620,18

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com